Zarząd i Rada Naukowa

Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych:
Ireneusz Sowa – Prezes
Anna Bogucka-Kocka – Wiceprezes
Grażyna Szymczak – Wiceprezes
Magdalena Wójciak-Kosior – Sekretarz
Sławomir Dresler – Skarbnik
Członkowie Zarządu:
Grażyna Biała
Maciej Strzemski
Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Dzida,
Marta Ziaja-Sołtys,
Agnieszka Hanaka,
Sąd Koleżeński:
Grażyna Zawiślak,
Ryszard Świeboda

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej. Celem Rady Naukowej jest programowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć naukowych oraz wspieranie całokształtu działalności naukowej Stowarzyszenia.

prof. dr hab. Grażyna Biała – Przewodnicząca Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak – Wiceprzewodniczący Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Członkowie:
prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
prof. dr hab. Monika Wujec Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Magdalena Wójciak Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Ireneusz Sowa Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Janusz Kocki Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Roman Paduch Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Tadeusz Dzido Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Krzysztof Grzywnowicz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Ryszard Kocjan Uniwersytet Medyczny w Lublinie
prof. dr hab. Anna Tukiendorf Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Adam Matkowski Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu