Zasady rywalizacji
a)    Zespoły składają się z 6 zawodników + maksymalnie 6 rezerwowych. Wyjątkowo dopuszcza się udział zespołów 5 osobowych. Jeżeli przeciwnik wyrazi zgodę zespół może liczyć mniej niż 5 zawodników.
b)    Drużyny mogą być męskie, żeńskie i mieszane.
c)    Kapitan drużyny zobowiązany jest do  zaznaczenia w protokole meczowym przy zawodnikach zweryfikowanych  jako studenci symbolu „(S)” . Maksymalny limit
studentów – zawodników przebywających jednocześnie na parkiecie wynosi trzech graczy.
d)    Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze w grupach będą odbywać się systemem „każdy z każdym”. Do kolejnej fazy rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zwycięzcy poszczególnych grup zagrają mecz finałowy, a drużyny które zajmą odpowiednio drugie miejsca w swoich grupach zagrają o miejsce trzecie.
e)    Mecze grupowe i mecz o trzecie miejsce rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 trzeci set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)
f)    Mecz finałowy rozegrany zostanie do trzech wygranych setów. Przy stanie 2:2 piąty – decydujący set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)
g)    W przypadku gdy liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek będzie za mała do utworzenia dwóch grup, zawody zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa turnieju zostanie ustalona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne zespoły.
h)    Punktacja:
– zwycięstwo 2:0 – 3 pkt.,
– zwycięstwo 2:1 – 2 pkt.,
– przegrana 1:2 – 1 pkt.,
– przegrana 0:2 – 0 pkt.,
– walkower  – 0 pkt..
i)    W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej zespołów równej ilości punktów o kolejności decyduje kolejno:
– lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
– lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
j)    Przed każdym meczem przewidziana jest 20 minutowa rozgrzewka.
k)    Jeśli zespół w danym meczu nie posiada zawodników rezerwowych, a na skutek kontuzji zawodnik tego zespołu zostaje wyeliminowany z gry, drużyna może ukończyć mecz w 5. W przypadku kiedy kolejny zawodnik danego zespołu zostaje wyeliminowany z gry, drużyna ta przegrywa mecz zachowując zdobyte punkty.
l)    Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie.
m)    Kierowników drużyn prosimy o zapoznanie swoich zawodników z regulaminem rozgrywek i powiadomienia ich o terminach spotkań.
n)    Szczegóły systemu rozgrywek Mistrzostw zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeniowej turnieju.
o)    Wszystkie inne przepisy będą zgodne z przepisami PZPS.
p)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i zdarzenia zaistniałe podczas Mistrzostw.
q)    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad rywalizacji w szczególnych i uzasadnionych przypadkach.