Zasady rywalizacji

1.    Drużyny składają się z 6 zawodników + maksymalnie 6 rezerwowych. Wyjątkowo dopuszcza się udział drużyn 5 osobowych. Jeżeli przeciwnik wyrazi zgodę zespół może liczyć mniej niż 5 zawodników.
2.    Drużyny mogą być męskie, żeńskie i mieszane.
3.    Kapitan drużyny zobowiązany jest do  zaznaczenia w protokole meczowym przy zawodnikach zweryfikowanych  jako studenci symbolu „(S)”. Maksymalny limit studentów – zawodników przebywających jednocześnie na parkiecie wynosi trzech graczy. Nie dotyczy studentek.
4.    Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy. Mecze w grupach będą odbywać się systemem „każdy z każdym”. Do kolejnej fazy rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Zwycięzcy poszczególnych grup zagrają mecz finałowy, a drużyny które zajmą odpowiednio drugie miejsca w swoich grupach zagrają o miejsce trzecie.
5.    Mecze grupowe i mecz o trzecie miejsce rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 trzeci set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)
6.    Mecz finałowy rozegrany zostanie do trzech wygranych setów. Przy stanie 2:2 piąty – decydujący set rozgrywany będzie do 15 pkt (do dwóch pkt przewagi)
7.    W przypadku gdy liczba drużyn zgłoszonych do rozgrywek będzie za mała do utworzenia dwóch grup, zawody zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym”. Klasyfikacja końcowa turnieju zostanie ustalona na podstawie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne drużyny.
8.    Punktacja:
– zwycięstwo 2:0 – 3 pkt.,
– zwycięstwo 2:1 – 2 pkt.,
– przegrana 1:2 – 1 pkt.,
– przegrana 0:2 – 0 pkt.,
– walkower  – 0 pkt..
9.    W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn równej ilości punktów o kolejności decyduje kolejno:
–  lepszy (wyższy) stosunek setów zdobytych do setów straconych,
– lepszy (wyższy) stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych.
10.    Przed każdym meczem przewidziana jest 20 minutowa rozgrzewka.
11.    Jeśli zespół w danym meczu nie posiada zawodników rezerwowych, a na skutek kontuzji zawodnik tej drużyny zostaje wyeliminowany z gry, drużyna może ukończyć mecz w 5. W przypadku kiedy kolejny zawodnik danej drużyny zostaje wyeliminowany z gry, drużyna ta przegrywa mecz zachowując zdobyte punkty.
12.    Zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach tylko w jednej drużynie.
13.    Kierowników drużyn prosimy o zapoznanie swoich zawodników z regulaminem rozgrywek i powiadomienia ich o terminach spotkań.
14.    Szczegóły systemu rozgrywek Mistrzostw zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeniowej turnieju.
15.    Wszystkie inne przepisy będą zgodne z przepisami PZPS.
16.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i zdarzenia zaistniałe podczas Mistrzostw.
17.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.
18.    Wszystkie kwestie sporne nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

Postanowienia końcowe.
1.    Przystąpienie drużyny do Mistrzostw jest równoznaczne z akceptacją regulaminu (obejmującego warunki uczestnictwa, weryfikacji i zasad rywalizacji).
2.    Zawodnicy uczestniczący w Mistrzostwach wyrażają zgodę na publikowanie w mediach swoich danych osobowych oraz fotografii wykonanych w trakcie meczów oraz w trakcie ceremonii otwarcia i zamknięcia.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie uczestników.
4.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
5.    Wszystkie kwestie sporne nieujęte regulaminem rozstrzyga Organizator.