Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych:

Ireneusz Sowa – Prezes
Anna Bogucka-Kocka – Wiceprezes
Grażyna Szymczak – Wiceprezes
Magdalena Wójciak-Kosior – Sekretarz
Sławomir Dresler – Skarbnik
Grażyna Biała
Maciej Strzemski

Komisja Rewizyjna:
Katarzyna Dzida, Marta Ziaja-Sołtys, Agnieszka Hanaka

Sąd Koleżeński:
Grażyna Zawiślak, Ryszard Świeboda