Prezentacje ustne                                 

 Sesja I 12:50 – 14:00

 

 • 12:50 – 13:00          

Michał Bartosik

Komputerowe wspomaganie diagnostyki obrazowej technologia mająca szanse rozwoju?

 

 • 13:00 – 13:10          

Urszula Bojakowska

Porównanie zachowań zdrowotnych kobiet z nowotworem piersi przed i po chorobie – badanie pilotażowe

 

 • 13:10 – 13:20          

Gabriela Bielecka

Ocena wpływu kofeiny na działanie leków przeciwlękowych

 

 • 13:20 – 13:30          

Marcin Czop

Wpływ resweratrolu na poziom ekspresji białek wielolekowej oporności w komórkach linii białaczkowych

 

 • 13:30 – 13:40          

Katarzyna Domańska

Woltamperometria – skuteczna metoda oznaczania śladowych stężeń kwasu oleanolowego i ursolowego

 

 • 13:40 – 13:50          

Miłosz Gołyszny

„Alien Hand Syndrome” jako następstwo ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego w obrębie prawej półkuli mózgu – opis przypadku

 

 • 13:50 – 14:00          

Małgorzata Łupina

Znaczenie salwinoryny A w akwizycji i ekspresji sensytyzacji morfinowej u myszy

 

Prezentacje ustne           

Sesja II 15:00 – 16:20

 

 • 15:00 – 15:10          

Urszula Bojakowska

Zachowania profilaktyczne w grupie kobiet z chorobą nowotworową piersi

 

 • 15:10 – 15:20          

Wojciech Szwerc

Zastosowanie materiału biologicznego pochodzenia ludzkiego w analizie pierwiastkowej do celów laboratoryjnych i sądowych

 

 • 15:20 – 15:30          

Joanna Fedorowicz

Badania przegrupowania Cope’a adduktów aza-Michaela w grupie pochodnych izoksazolonu

 

 • 15:30 – 15:40          

Benita Hryć   

Otrzymywanie i standaryzacja fitochemiczna liofilizatów z ziela i korzeni tarczycy bajkalskiej

 

 • 15:40 – 15:50          

Ewelina Kozioł

Wpływ ksantotoksyny na behawioralne efekty nikotyny oceniane w zwierzęcych modelach doświadczalnych

 

 • 15:50 – 16:00          

Paweł Łyp

Nowe horyzonty w diagnostyce Babesziozy u psów

 

 

 • 16:00 – 16:10          

Piotr Okińczyc

Poliphenolic composition and some biological activity of Polish and Canadian propolis

 

 • 16:10 – 16:20          

Katarzyna Abramowicz

Prozdrowotne polifenolokwasy i analiza ich zawartości w napojach herbacianych w zależności od sposobu parzenia różnych rodzajów herbaty

  

Prezentacje ustne

Sesja III 16:40 – 18:00

 

 • 16:40 – 16:50          

Andrzej Polski

Technologia wytwarzania i ocena fizyczna stałych postaci leku z ibuprofenem i kofeiną

 

 • 16:50 – 17:00          

Karolina Pękała

Wpływ bodźca stresowego na rozwój i ekspresję nikotynowej preferencji miejsca u szczurów w teście warunkowanej preferencji miejsca

 

 • 17:00 – 17:10          

Szymon Kosiek

Synteza i aktywność przeciwbakteryjna 1-fluorofenylo-4-podstawionych-tiosemikarbazydów oraz ich cyklicznych analogów

 

 • 17:10 – 17:20          

Magdalena Maciejewska

Fitoestrogenowe składniki ziela koniczyny pogiętej T.medium L. – szczegółowa analiza fitochemiczna

 

 • 17:20 – 17:30          

Łukasz Sęczyk

Potencjał przeciwutleniający i odżywczy chleba pszennego wzbogaconego łuską siemienia lnianego

 

 • 17:30 – 17:40          

Paulina Werner

Analysis of the interactions between sol-gel-processed silica-based biomaterials and proteins

 

 • 17:40 – 17:50          

Daniel Zalewski

Wpływ diosminy na poziom białek z rodziny VEGF i TNF w osoczu krwi pacjentów z przewlekłą niewydolnością kończyn dolnych

 

 • 17:50 – 18:00          

Lidia Kotuła

Ocena czynników ryzyka wystąpienia i stanu klinicznego pacjentów hospitalizowanych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu