Uprzejmie informujemy iż prezentowane na Konferencji postery powinny mieć

100 cm długości i 70 cm szerokości