Wykład pt. “Tajemnice mykogastronomii”

Polskie Towarzystwo Mykologiczne Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych, Polskie Towarzystwo Mikrobiologiczne Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydział II Nauk Biologicznych, Komisja Biotechnologii Oddział Pan w Lublinie, Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie orz Polskie Towarzystwo Wirusologiczne Oddział w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym dr hab. Krzysztof Grzywnowicz, prof. UMCS (Zakład Biochemii UMCS) wygłosi referat pod tytułem: “Tajemnice mykogastronomii”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 maja 2016 (wtorek) o godzinie 14:00 w sali Rady Wydziału /151B-I piętro/ Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS przy ul. Akademickiej 19 w Lublinie.

Leave a Reply

*