Zakład Biofarmacji UM w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych zapraszają na wykład prof. dr hab. Krzysztofa Jóźwiaka pt. „Jak działają narkotyki? Co nam o tym mówią najnowsze odkrycia biologii strukturalnej?”.

„Opowiem, jak narkotyki działają na poziomie molekularnym. Mózg to niezmiernie skomplikowana struktura, w której neuroprzekaźniki zapewniają komunikację pomiędzy tworzącymi setki połączeń neuronami. Substancje psychoaktywne wpływają na te naturalne procesy: najczęściej „przejmują” rolę neuroprzekaźników albo blokują ich zwrotny transport z synapsy do wnętrza neuronu. Dzięki bezprecedensowym postępom w badaniach białek błonowych, w ostatnich miesiącach pojawiły się prace naukowe określające jak wyglądają molekularne kompleksy cząsteczek nikotyny, kokainy lub LSD z ich białkami docelowymi. W swojej prezentacji chciałem szczególnie skupić się na działaniu LSD, której kompleks z receptorem 5-HT(2B) został określony metodą krystalograficzną. W ten sposób biologia strukturalna dokłada bardzo ważny element do zrozumienia mechanizmu działania tej najsilniej działającej substancji halucynogennej” – mówi prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak.

Wykład odbędzie się w poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku, o godzinie 14:00 w Auli Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ul. W. Chodźki 4a.

Wykład ma charakter otwarty. Zapraszamy!