Wieczorek Naukowy

Zapraszamy Państwa na wieczorek naukowy, który odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 18:00 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką, Collegium Pharmaceuticum ul W.Chodźki 4a. W trakcie Wieczorku zostaną wygłoszone następujący wykłady:

1. „Onkologia precyzyjna – blisko czy daleko?”, Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk, Katedra i Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie

2. „Badania aktywności antybiotyku amfoterycyny b kompleksowanego jonami miedzi (II) oraz modyfikowanego oksydacyjnie na układach modelowych błon lipidowych oraz in vitro”, Prof. dr hab. Mariusz Gagoś, Zakład Biologii Komórki, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. „Od kataplazmów do bioreaktorów, czyli krótka podróż po długiej historii używania mszaków w medycynie”, Dr Robert Zubel, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Zakład Botaniki i Mykologii, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

wieczorek_2017

Leave a Reply

*