Poniżej znajduje się lista istotnych dat związanych z VI Lubelskim Seminarium Doktorantów Nauk Farmaceutycznych:

  • 08.01.2015 – rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń/abstraktów na konferencję,
  • 21.03.2015 – deadline nadsyłania zgłoszeń/abstraktów na konferencję,
  • 24.04.2015 – dzień konferencji.