Rada Naukowa jest organem doradczym Zarządu Stowarzyszenia we wszystkich sprawach wynikających z jego działalności statutowej. Celem Rady Naukowej jest programowanie, opiniowanie i rozwijanie przedsięwzięć naukowych oraz wspieranie całokształtu działalności naukowej Stowarzyszenia.

Prof. dr hab. Grażyna Biała – Przewodnicząca
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiak – Wiceprzewodniczący
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Członkowie:

Prof. dr hab. Edward Soczewiński
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Anna Bogucka-Kocka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Tadeusz Dzido
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Krzysztof Grzywnowicz
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Ryszard Kocjan
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Janusz Kocki
Uniwersytet Medyczny w Lublnie

Dr hab. Roman Paduch
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Anna Tukiendorf
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Monika Wujec
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dr hab. Ireneusz Sowa
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Adam Matkowski
Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu