Program

VII Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych
wraz z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu

Lublin, 19 kwietnia 2016

Program sympozjum

 

08:00 – 09:00     Rejestracja uczestników sympozjum

09:00 – 09:20     Otwarcie sympozjum

09:20 – 10:50     Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Jerzego Vetulaniego
„Czy warto rozwijać mózg?”      

10:50 – 12:20     FameLab – TALKING SCIENCE

12:20 – 12:50     Przerwa kawowa

12:50 – 14:00     Prezentacje ustne – Sesja I

14:00 – 15:00     Obiad

15:00 – 16:20     Prezentacje ustne – Sesja II                                                      

16:20 – 16:40     Przerwa kawowa

16:40 – 18:00     Prezentacje ustne – Sesja III

18:00 – 18:20     Zakończenie konferencji