jerzy vetulani

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że wykład inauguracyjny podczas VII Lubelskiego Sympozjum Doktorantów Nauk Farmaceutycznych wraz z Otwartym Seminarium Nauk o Życiu wygłosi uznany polski psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, jeden z najczęściej cytowanych polskich uczonych w dziedzinie medycyny, członek honorowy Indian Academy of Neurosciences, autor kilkuset prac badawczych o międzynarodowym zasięgu, współtwórca hipotezy β-downregulacji – PROF DR HAB. JERZY VETULANI