FORMA POSTERÓW

Postery na konferencji będą wyświetlane ekranie wykładowym.

Po akceptacji abstraktów odpowiednio sformatowane postery (zapisane w rozszerzeniach .pdf i .tiff) proszę wysyłać na adres e-mail: konferencja.pro.doc@gmail.com

  • wymiary posterów: 100 x 70 (orientacja pozioma),

wyamiary

  • format i rozmiar czcionki oraz tło proszę dobrać tak, aby były czytelne po wyświetleniu na ekranie wykładowym,

 

KONKURS POSTERÓW

Każdy uczestnik prezentujący poster, może zgłosić go do konkursu. Konkurs będzie polegał na trzyminutowej prezentacji ustnej swojej pracy, która będzie oceniana przez Komitet Naukowy przy współudziale przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego.

Dla najlepszych prac przewidziane są nagrody.

 

PREZENTACJE USTNE

Czas wystąpienia – 10 min + 5 min dyskusja.

Prosimy o dostosowanie prezentacji do wymiaru czasowego, gdyż nie ma możliwości przedłużenia wystąpienia.