Uprzejmie informujemy, iż kwartalnik Lege Artis, objął II Sympozjum ProDoc patronatem medialnym. Ideą Lege Arits, utworzonego przez studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, jest interdyscyplinarna współpraca specjalistów różnych dziedzin, co doskonale wpisuje się w założenia Naszego Sympozjum.

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną oraz fanpagem czasopisma.

logo