NOCLEG
Uprzejmie informujemy, że w najbliższym sąsiedztwie ośrodka sportowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie znajdują się następujące hotele i hostele:
– Hotel PZM Lublin (http://www.hotelpzm.pl/lublin/),
– Hostel Lublin (http://www.hostellublin.pl/indexpl.html),
– Hotel Forum (http://www.hotelforumlublin.pl/).

WYŻYWIENIE
Organizatorzy przewidują możliwość cateringu podczas Mistrzostw dla osób chętnych w cenie ok. 10-11 zł za obiad.

Zarówno nocleg jak i wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.