Komitet naukowy

prof. dr hab. Grażyna Biała

prof. dr hab. Ryszard Kocjan

prof. dr hab. Janusz Kocki

prof. dr hab. Monika Wujec

dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. UM

dr hab. Sławomir Dresler. prof UMCS

dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS

dr hab. Ireneusz Sowa, prof. UM

dr hab. Katarzyna Dzida

dr hab. Marta Kruk-Słomka

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior

dr Maciej Strzemski

Leave a Reply

*