Komitet naukowy

prof. dr hab. Grażyna Biała

prof. dr hab. Ryszard Kocjan

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

prof. dr hab. Monika Wujec

dr hab. Anna Bogucka-Kocka

dr hab. Sławomir Dresler

dr hab. Katarzyna Dzida

dr hab. Janusz Kocki

dr hab. Roman Paduch

dr hab. Ireneusz Sowa

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior

dr Anna Hawrył

dr Maciej Strzemski

dr Grażyna Szymczak

dr Daniel Załuski

Leave a Reply

*