Komitet naukowy

prof. dr hab. Grażyna Biała

prof. dr hab. Ryszard Kocjan

prof. dr hab. Janusz Kocki

prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

prof. dr hab. Monika Wujec

dr hab. Anna Bogucka-Kocka, prof. UM

dr hab. Ireneusz Sowa, prof. UM

dr hab. Sławomir Dresler. prof UMCS

dr hab. Katarzyna Dzida

dr hab. Marta Kruk-Słomka

dr hab. Roman Paduch

dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko

dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior

dr Maciej Strzemski

dr Grażyna Szymczak

dr Daniel Załuski

Leave a Reply

*