Polskie Towarzystwo Genetyczne Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Mikrobiologów Oddział w Lublinie, Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział II Nauk Biologicznych, Komisja Biotechnologii Oddział PAN w Lublinie, Polskie Towarzystwo Biochemiczne Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Wirusologiczne, Polskie Towarzystwo Mykologiczne, Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych oraz Zakład Genetyki i Mikrobiologii UMCS zapraszają do wzięcia udziału w spotkaniu, na którym prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi referat: Izotiocyjaniany jako związki antybakteryjne: molekularne mechanizmy hamowania wzrostu komórek bakterii oraz kontroli ekspresji genów kodujących enterotoksyny. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.01.2017 r. o godzinie 15:00 w sali 151B Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19 w Lublinie. Po spotkaniu odbędzie się wybór Zarządu PTG Oddział w Lublinie. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu.