1. Warunki uczestnictwa, rejestracja abstraktów, terminy i opłaty
 1. Zgłoszenia abstraktu można dokonać jedynie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Abstrakty nadesłane na skrzynkę pocztową konferencji nie będą przyjmowane.
 2. Abstrakty zostaną opublikowane w otrzymanej formie. Przed przesłaniem proszę sprawdzić czy treść abstraktu, tytuł oraz afiliacje spełniają podane w formularzu kryteria. Za treść
  i rejestrację abstraktu odpowiada osoba zgłaszająca.
 3. Autor doniesienia naukowego zobowiązuje się, że wszyscy współautorzy są świadomi treści abstraktów.
 4. Zgłoszenie abstraktu oznacza wyrażenie zgody na jego opublikowanie w książce abstraktów, umieszczenie na stronie internetowej konferencji oraz udostępnienie go wszystkim uczestnikom i zainteresowanym.
 5. W ramach jednej opłaty konferencyjnej można zgłosić maksymalnie dwa abstrakty tj.:
 6. jedno wystąpienie ustne i jeden poster,
 7. jeden lub dwa postery,
 8. jedno wystąpienie ustne.
 9. W przypadku składania dwóch abstraktów formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dwukrotnie.
 10. Abstrakt może być zgłoszony tylko raz. Proszę nie przesyłać wielokrotnie takich samych zgłoszeń.
 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany typu prezentacji ze względu na ograniczenia czasowe bądź przestrzenne.
 12. Osoba zgłaszająca abstrakt jest osobą prezentującą doniesienie.
 13. Długość abstraktu nie może przekraczać 2500 znaków (licząc ze spacjami).
 14. Zgłoszenie abstraktu jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w Sympozjum.

 

TERMINY

 • rejestracja abstraktów: 26 luty – 11 marca,
 • informacja o akceptacji abstraktów do 18 marca,
 • opłata konferencyjna do 30 marca.

 

OPŁATY

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 30 marca. Dane do przelewu:

Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych

Adres:
Sławinkowska 3
20-810 Lublin

Numer konta bankowego: 12 2490 0005 0000 4500 7793 5588

Tytuł przelewu: Imię Nazwisko opłata konferencyjna Sympozjum ProDoc

 

Komitet naukowy

prof. dr hab. Grażyna Biała
prof. dr hab. Monika Wujec
dr hab. Anna Bogucka-Kocka
dr hab. Sławomir Dresler
dr hab. Katarzyna Dzida
dr hab. Janusz Kocki
dr hab. Roman Paduch
dr hab. Ireneusz Sowa
dr hab. Katarzyna Tyszczuk-Rotko
dr hab. Magdalena Wójciak-Kosior
dr Maciej Strzemski
dr Grażyna Szymczak
dr Daniel Załuski

 

 • Komitet organizacyjny

dr Agnieszka Michalak – Przewodnicząca komitetu organizacyjnego
dr Przemysław Kołodziej
dr Wojciech Szwerc
mgr Karolina Pękała
mgr Jan Sawicki
mgr Michał Staniak