Szanowni Państwo mamy ogromny zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w  I Ogólnopolskim Sympozjum Młodych Naukowców ,,ProDoc”, które odbędzie się w dniach 13-14 IV 2018 r. w Hotelu Royal Botanic w Lublinie.

Sympozjum skierowane jest do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, których zainteresowania skupiają się wokół szeroko rozumianych nauk farmaceutycznych oraz dziedzin pokrewnych (m.in. biologii, chemii, biotechnologii, bromatologii, botaniki, toksykologii, medycyny etc.).

Koszt uczestnictwa w Sympozjum wynosi:

  • 100 zł,
  • 50 zł (studenci i doktoranci).

W trakcie Sympozjum uczestnicy będą mogli wziąć czynny udział w sesjach ustnych oraz sesji posterowej. W ramach jednej opłaty zjazdowej uczestnik ma możliwość zgłoszenia dwóch doniesień, w tym maksymalnie jednej prezentacji ustnej. Przewidywany czas wystąpienia ustnego wynosi 15 minut.

Terminarz:

  • rejestracja 26 luty – 11 marca,
  • informacja o akceptacji abstraktów do 18 marca,
  • opłata konferencyjna do 30 marca.

Rejestracja na konferencję prowadzona będzie wyłącznie drogą internetową za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych, więcej informacji wkrótce.