Opłata członkowska w 2014 roku wynosi 25 złotych.
Członkowie proszeni są o wpłacanie składek na konto LTWNF z dopiskiem “składka członkowska LTWNF 2014”.
Numer konta bankowego, na które należy wpłacać składkę to: 12 2490 0005 0000 4500 7793 5588.