Lubelskie Towarzystwo Wspierania Nauk Farmaceutycznych zaprasza na wieczorek naukowy, który odbędzie się 8 grudnia 2016 r. o godzinie 18:00 w sali wykładowej Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką Collegium Pharmaceuticum ul . W. Chodźki 4A. Referowane wykłady:

  • ,,Prowadzenie kolekcji roślin na przykładzie rodzaju Nicotiana”, dr Anna Czubacka, Zakład Hodowli i Biotechnologii Roślin, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach,
  • „Cirkumnutacje i potencjały czynnościowe u roślin”, dr Maria Stolarz, Zakład Biofizyki, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS,
  • ,,Historia roślinnych leków przeciwnowotworowych”, dr Maciej Strzemski, Zakład Chemii Analitycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie.